VIỆC LÀM 360
Tìm việc làm hiệu quả
Đăng tin tuyển dụng miễn phí

Tài liệu việc làm...

Ứng dụng, tiện ích:

1 Sql2000

Hướng dẫn cài đặt Sql2000 (Mục Data Files nên chọn thư mục lưu dữ liệu tại ổ D hoặc E)

2 Sql2008R2

Hướng dẫn cài đặt Sql2008 Express (Mục Instance_root_directory nên chọn thư mục lưu dữ liệu tại ổ D hoặc E)

Cấu hình Sql2008 Express cho phép kết nối Lan, Internet

3 Net Framework 1.0
4 Net Framework 1.1
5 Net Framework 2.0 SP2
6 Net Framework 4.0
7 Crystal runtime 9 for Net 1
8 Crystal runtime 13.2 for Net 4.0
9 Crystal report Design 10
10 Ultraviewer

Hướng dẫn sử dụng Ultraviewer

11 AnyDesk (remote computer)

Hướng dẫn sử dụng AnyDesk

12 Unikey
13 105 font ABC
14 Acrobat pdf 9
15 EaseUS Partition Master - chia ổ

Hướng dẫn sử dụng EPM

16 Onekey Ghost
17 Ghost Explore
18 Restoration - khôi phục file đã xóa
19 UltraISO - mở file ISO
20 Winrar
21 uoffice (đổi font chữ word, excel)

Tải uoffice cho office 2003 - 2007

Hướng dẫn đổi font chữ trên word, excel

22 Phần mềm học tập (ôn tập đề kiểm tra)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ôn tập

23 File excel kế toán

Hướng dẫn làm kế toán trên Excel

javascript