VIỆC LÀM 360
Tìm việc làm hiệu quả
Đăng tin tuyển dụng miễn phí

Tài liệu việc làm...

Ứng dụng, tiện ích:

1 Sql2000

Hướng dẫn cài đặt Sql2000 (Mục Data Files nên chọn thư mục lưu dữ liệu tại ổ D hoặc E)

2 Sql2008R2

Hướng dẫn cài đặt Sql2008 Express (Mục Instance_root_directory nên chọn thư mục lưu dữ liệu tại ổ D hoặc E)

Cấu hình Sql2008 Express cho phép kết nối Lan, Internet

3 Net Framework 1.0
4 Net Framework 1.1
5 Net Framework 2.0 SP2
6 Net Framework 4.0
7 Crystal runtime 9 for Net 1
8 Crystal runtime 13.2 for Net 4.0
9 Crystal report Design 10
10 Ultraviewer

Hướng dẫn sử dụng Ultraviewer

11 AnyDesk (remote computer)

Hướng dẫn sử dụng AnyDesk

12 Unikey
13 105 font ABC
14 Acrobat pdf 9
15 EaseUS Partition Master - chia ổ

Hướng dẫn sử dụng EPM

16 Onekey Ghost
17 Ghost Explore
18 Restoration - khôi phục file đã xóa
19 UltraISO - mở file ISO
20 Winrar
javascript