VIỆC LÀM 360
Tìm việc làm hiệu quả
Đăng tin tuyển dụng miễn phí

Cung cấp phần mềm kế toán, thống kê, quản lý

Giải pháp quản lý thông tin bằng phần mềm chuyên nghiệp


Chúng tôi chuyên cung cấp phần mềm thống kê, quản lý được xây dựng trên công nghệ tiên tiến, ngôn ngữ lập trình C#, cơ sở dữ liệu lưu trữ Microsoft Sql server, sản phẩm bao gồm:

1. Phần mềm kế toán:

- Thực hiện theo chế độ kế toán mới nhất: thông tư 200 và 133 của bộ tài chính

2. Phần mềm vật tư: quản lý nhập xuất vật tư, theo dõi hàng tồn kho

3. Phần mềm bán hàng: theo dõi doanh số bán hàng hóa sản phẩm tại công ty, cửa hàng, siêu thị

4. Phần mềm tính lương, thuế TNCN, quản lý nhân sự

5. Nhận đặt hàng xây dựng các phần mềm quản lý theo yêu cầu khác

Liên hệ: Email: cuongnm2007@hotmail.com

javascript