VIỆC LÀM 360
Tìm việc làm hiệu quả
Đăng tin tuyển dụng miễn phí

Lập trình Cshap (C#), database Ms Sql server

Lập trình Cshap (C#), database Ms Sql server


I. Hướng dẫn:

1. Ms Sql server:

Cài đặt Ms Sql server

Tạo bảng table

Tạo view hiển thị

Thiết lập khóa chính, khóa phụ

Lệnh

 

2. Lập trình C#:

Đang cập nhật

 

II. Download:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ms Sql server 

- Bộ cài Ms Sql server: 2008 2012 2014 2017

 

 

javascript