VIỆC LÀM 360
Tìm việc làm hiệu quả
Đăng tin tuyển dụng miễn phí

Lập trình Csharp (C#), database Ms Sql server

Lập trình Csharp (C#), database Ms Sql server


I. Hướng dẫn:

1. Ms Sql server:

- Cài đặt Ms Sql server: Video

- Tạo bảng table: Video

- Tạo view hiển thị: Video

- Thiết lập khóa chính, khóa phụ: Video

- Lệnh: Video

 

2. Lập trình C#:

- Giới thiệu khóa học với sản phẩm dự án phần mềm thực tế:  Video

- Cài đặt Visual studio: Video

- Tạo phần mềm giải phương trình bậc 2: Video | Code

- Tạo dữ liệu Ms Sql server: Video | Data

- Cấu trúc 1 chương trình: Video

- Cấu trúc 1 class: Video

- Tạo Form Login (đăng nhập): Video

- Tạo Form Main (chứa menu, các form con): Đang cập nhật

- Tạo class Main (chứa thông tin hệ thống): Đang cập nhật

- Tạo Function (chứa hàm, phương thức sử dụng chung): Đang cập nhật

- Tạo form danh mục vthh: Đang cập nhật

- Tạo form base danh mục: Đang cập nhật

- Tạo form danh mục khác: Đang cập nhật

- Quản lý user, mật khẩu đăng nhập: Đang cập nhật

- Form số dư vthh: Đang cập nhật

- Form nhập xuất vthh: Đang cập nhật

- Form liệt kê chứng từ vthh: Đang cập nhật

- In phiếu nhập, xuất: Đang cập nhật

- Báo cáo: Đang cập nhật

- Đóng gói, triển khai ứng dụng: Đang cập nhật

II. Download:

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ms Sql server: Download 

- Bộ cài Ms Sql server: 2008 2012 2014 2017

 

 

javascript